District Name  WS_Lab Code WS_Lab Name License Type (M/D/R) License No. Firm Name Firm Address Types of W&M permitted License Issue Date  License Valid Upto  Name of the License Holder 
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  M 757 M/s. Vikaram Tula Bhandar S-17/145, Indrapur, Shivpur, Varanasi Mechanical Scale & EVM  1993 2019 Vinay Kumar Gupta & Ritesh kumar Agrahari & Vivak Kumar Agarahari &  Avinash Agharhri & Shree Mati Ragini Devi
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  D 115 M/s Tuladhar, Gautam Budh,  Sa-17/144 Gautam Budh Rajpat Marg, Pahadiya Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1992 2017 Ratan Lal Gupta
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  D 130 M/s Kundan Tula Kendra SA-17/1 Agsen Ngar colony, Pahadiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1992 2017 Manoj Kumar
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  D 146 M/s. Keshari Brothers Ram Lakhan, Katra, Shop No.4 Puspraj Cinema ke pass, Shivpur Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1999 2017 Hiramani Davi
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  D 149 M/s Vikram Tula Bhandar S-17/145 Indrapur Shivpur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2000 2019 Reetesh Kumar gupta & Vinay & Avinash & Vivek 
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  D 156 M/s. Eristran Interprises  Sudhakar Road, Pandeypur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2002 2017 Krishan Mohan Mishar
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  D 162 M/s. Advance weighing  Kundanpur, Kadiplur, Shivpur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2003 2017 Deenesh Kumar Pandey
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  D 180 M/s. Advance weighng  Techonolgy S-10/274-F9A Hukulgang, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2007 2017 Aanad Kumar Visvkarma
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  D 186 M/s. Univarsal weighing System 5-9/92-A Khajuri Sudhakar Mahila College, Pandeypur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2008 2017 Stya Prakas Chawan
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  D 188 M/s. The Pricesion Balance Works S-8/314-19 Khajuri, Pandeypur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2008 2017 Rajesh Prakash
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  D 202 M/s. National Fire Traders  Sa-20/28G-5 Paigmbpur, Panchkroshi Road, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2010 2017 Umesh Chandra Chaturvedi Arun Kumar Singh
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  D 208 M/s. Alankrita Tradeweg Sh-8/14-7 Shubhash Nagar, Shivpur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2012 2017 Niraj Kumar Singh
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  D 223 M/s Kashi Vishvanath Industries Bhitari Lohta Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2016 2017 Shree Mati Padmani Dube
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R            97 M/s Om Balance Repairing Works  Badagaw, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1991 2017 Om Prakash Singh
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R          132 M/s Swantantra Balance Works Bhagatpur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES              1992 2017 Manjeet
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 148 M/s New Purwanchal Balance Work Sanjay Nagar Colony, Bhadatpur, Pahadiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1996 2017 Anil Kumar Upadhaya
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 155 M/s Gautam Balance Repairing Works , Badagaw, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1997 2017 Ganesh Prashad Singh
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 156 M/s Maa Shitla Balance Works S-19/40 Nai Bazar, Varunapul, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1997 2017 Jagdeesh Prashad
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 165 M/s  Mata Traders  S-29/73 Shivpur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 1999 2017 Bechuram
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 177 M/s Praveen Scale Hakauda, Kapsethi, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2000 2017 Pramod Kumar Singh
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 180 m/s Keshari Indutries S-30/103, Shivpur Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2000 2017 Vijay Kumar Keshari 
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 181 M/s Maa Maharani Balance Works Agrsen Nagar colony, Pahadiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2000 2017 Deepak Kumar
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 197 M/s Jai Maa Durga Balance Works Amba Chaubepur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2003 2017 Arvind Kumar
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 199 M/s Virat Balance Works Sanjay Nagar Colony, Pahadiya, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2003 2017 Ajay Kuamr Singh
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 218 M/s Pooja Traders Prem Chendra Nagar, Pandeypur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2004 2017 Santosh Kumar Pandey
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 221 M/s. Vyapar Balance Works Ram Narayan Nagar, Gangapur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2004 2017 Radhe Shayam Gupta
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 228 M/s Pawan Balance Repairing Works Ayaodhaya Nagar, Colony, Shivpur METRIC WEIGHTS MEASURES 2005 2017 Vijay Shankar Singh
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 257 M/s Tiger Balance Works Hariyarpur, Chaubepur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2007 2017 Surendra Kumar Singh
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 287 M/s Paramhans Traders Tikrikla, Badagaw, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2009 2017 Santosh kumar singh
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 288 M/s Advance Weighing Techonlogy S-10/274-F-9AHukulgang, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2009 2017 Sudheer Kumar Singh
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 289 M/s New Keshari Balance Repairing Works Jansa, varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2009 2017 Anil Kumar Keshari
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 297 M/s Ritesh Balance Works Ayar Bazar, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2010 2017 Ajeet Upadhaya
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 312 M/s Kartikey Balance Works Sevapuri, Varanasi E.V.M. 2014 2017 Mahendra Singh
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 314 M/s Mahadev Balance Works Aharak, Baharipur, Jamalpur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2014 2017 Bhagwan Prashad Singh
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 315 M/s Maa Sarveshvri Balance Works Bhojapur, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2014 2017 Vijay Kumar Maurya
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 316 M/s Sawitri Balance Repairing Works S-2/631-A-3-F Central Jail Road, Sikrol, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2015 2017 Umashakanr Mishara
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 317 M/s Om Shree Satguru Dev Balance Repairing Works S-26/27B Rampur, Basahi, Sindhra Road, Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2015 2017 Vijay Singh Dikshit
Varanasi 085 Chaukaghat Varanasi  R 227 M/s Hiimanshu Balance Works   Magahar Ramaiptti Varanasi METRIC WEIGHTS MEASURES 2005 2017 Om Prakash Singh